Aile Danışmanlık Eğitimi Ders Programı (9 Aralık 2023- 9 Haziran 2024)


ü  Teorik temeller dersi           : 236 saat

ü  Araştırma Metodolojisi       :   32 saat

ü  Mesleki Etik anlayış dersi   :   32 saat

ü  Pratik uygulamalar             : 120 saat

ü  Süpervizyon                          :   30 saatDers saatleri: 09.00-19:00 Her bir ders günü 10 saat üzerinden hesaplanır.

Ders saatlerinin dağılımı:

·      300 saat teori

·      30 saati süpervizyon olmak üzere toplam 150 saat uygulama.  Toplam: 450 saat


1.     Modül: Ben kimim ve mesleğimi tanıma

·      Öz Analiz

·      Öz eleştiri

·      Psikoterapiye giriş

·      Beden dili İletişim ve danışan analizi

·      Farklı düşünme becerilerini geliştirme

·      Empatik iletişim,

·      Görüşme ilke ve teknikleri

·      Psikoterapotik müdahaleler

·      Psikoterapide yöntem ve izlenilecek strateji

·      Danışan anamnezin alınması

2.     Modül: Mesleki Etik anlayış:

·       Danışan görüşmelerindeki etik anlayış,

·       Terapistin sınırları

·       Terapide sorumluluk almak

·       Gizlilik ve danışan mahremiyeti

·       Terapistin sosyal etik ilkeleri

·       Analiz şeması

3.     Modül: Aile Terapisi.

·       Aile Yapıları

·       Temel çift ve aile terapileri kuramı

·       Aile terapisinde kriz ve kriz yönetimi

·       Ailede iletişim teknikleri

·       Sistemik Aile terapisine giriş

·       Aile içindeki rol ve fonksiyonlar

4.     Modül: Pedagojik Terapiler?

·       Hamilelik dönemi evreleri

·       Çocuk psikoterapilerinde dikkat edilmesi gereken teknikler

·       Çocuk odaklı terapilerde bilgi almaya yönelik teknikler

·       Çocuk Gelişiminin evreleri (0-16 yaş)

·       Çocuklarda uyum bozuklukları

·       Çocuk Algı Testlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve sonuçlarının yorumlanması

·       Oyun terapisi

·       Ergen dönemi terapi ve danışmanlık süreci

5.   Modül: Psikoterapide, psikodramanın yeri ve teknikleri

·       Aile modeli (Çekirdek aile ve ilişkiler ağını anlatan bir psikodrama model)

6.     Psikoterapide Hipnozun yeri

·       Hipnoz nedir

·       Hipnozun kullanım alanları

·       Hipnoz teknikleri

7.     Modül: Aile terapileri

·       Yapısal aile terapi modeli

·       Stratejik Aile terapi modeli

·       Psikoanalitik Aile terapi modeli

·       Yaşantısal Aile terapi modeli

·       Öyküsel Aile terapi modeli

·       Çözüm odaklı aile terapi modeli

·       Virginia Satir ve Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Modeli

8.     Modül: Psikoterapide Beyin ve Nöropsikoloji–Psikofarmakoloji

·       Beyin fonkiyonel anatomisi

·       Beynin işleyişindeki prensipler, nörotransmitterler

·       Beynin bilişsel işlevlerini etkileyen önemli hastalıkları; demans, parkinson ve benzeri hastalıklar, epilepsi, çocukluk çağının gelişimsel bozuklukları

9.  Modül: Cinsel işlev bozuklukları ve tedavisinde izlenilen yöntem, terapi modelleri

·       Kadınlarda ve Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapi Yöntemleri

·       Cinsel İstek Bozuklukları

·       Cinsel Uyarılma Bozuklukları

·       Orgazm ile ilgili Bozukluklar

·       Cinsel Ağrı Bozuklukları

·       Başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluklarında Müdahale Yöntemleri.


Detaylı bilgi ve kayıt için bizlere contact@worldtherapycenter.com'dan ulaşabilirsiniz.