Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Uzmanlar

Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Uzmanlar

Aile danışmanı, aileyi oluşturan bireylerin, anne, baba, çocukların bireysel ve aile içindeki ilişkilerini düzenlemeye çalışır. Aile içinde yaşanan sorunlara yönelik çözümleri o ailenin kendi dinamiklerine ve değerlerine uygun şekilde yine ailenin çözüm yetilerini geliştirerek düzenlemeye çalışır.  Aile içinde yaşanan, duygusal, sosyal, ailesel, geleneksel, görev ve sorumlulukların yeniden yapılandırılması, iyileştirilmesinde önemli görev üstlenir.

Aile danışmanlığında ailenin tüm bireyleri beraber ve ayrı ayrı seanslara davet edilir. Bu seanslarda uzman tüm aile bireylerine aynı mesafede kalır ve ailenin birbirlerine olan önyargılarının, sabırsızlıkların, öfkelerin kırılmasını sağlayarak birbirlerini dinleyen ve anlamaya çalışan bir aile olmasına katkı sağlar.

Aile danışmanlığı uzmanlık gerektiren bir yapı. Birçok ekolden etkilenmiştir. Aile danışmanlığın içinde birçok psikolojik disiplin mevcuttur.Pedagog, çocuk, ergen psikolojisini inceleyen, çocuklar ve ergenlerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini inceleyen bir bilimdir. Bu çalışmaları ebeveynler ile planlayarak gerektiğinde onlara da terapi ve danışmanlık yapar. Doğumdan itibaren başlayan gelişimsel süreç genetik, çevresel ve ailenin etkileri ile devam eder. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi ve çıkan problemlerin bilimsel olarak çözümlenmesi ve kişinin mutlu, huzurlu, yaratıcı ve kendi yetilerinin farkında olarak yaşamasına destek verir.

Türkiye’de 1984 yılına kadar pedagoji bölümü vardı. Yeni kanunla bu bölüm kaldırılarak içeriği değiştirilerek PDR (psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü) açıldı.

 

Psikoloji, insan davranışı ve zihnini inceleyen felsefe bilimin içinden çıkan bir bilimdir.  Duygu ve düşüncelerimizin kökenlerini, nedenlerini inceler. Psikoloji bilimin çok kapsamlı analitik bir yapısı mevcuttur. Psikoloji sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimleri olarak da adlandırılır.

Psikoloji, sosyal, klinik, gelişim, örgüt-endüstri psikolojisi, deneysel psikoloji ve adli psikoloji alanlarda faaliyet gösterir.

İnsanın doğumundan yaşamının son bulduğu ana kadar devam eden tüm bu süreçleri kapsar. İnsanın fiziksel gelişimi aynı zamdan ruhsal gelişimini etkiler, ruhsal gelişim fiziksel gelişimi etkiler. İnsan davranışlarının sebepleri yaşadığı, maruz kaldığı, şahit olduğu yapılar olduğu kadar bundan da daha fazlasını kapsar.  Duygu ve davranışların arasındaki ilişkiyi ve ayrışmaya odaklanır.


Psikolog, Psikoloji lisansını bitiren kişiler psikolog olur ve danışmanlık yapmaya başlar. Yukarıda bahsettiğimiz gibi insan davranışları çok karmaşık bir yapı olduğundan psikologlar terapi yapabilmek için lisans eğitimlerinden sonra yüksek lisans ve psikoterapi eğitimleri alarak uzmanlık alanlarında çalışmaya başlarlar. Psikoloji her an kendini geliştiren bir yapı. Aile, okul, sokak, iş yeri, fabrika, tarla, teknoloji kısacası insanın olduğu her yerde psikoloji vardır. Çünkü insanın olduğu yerde bir duygu, davranış modeli mevcuttur.

200’den fazla tanımlanmış psikolojik hastalıklar/ psikolojik rahatsızlıklar vardır. Bunlardan bazılar şunlardır.

·       Psikotik bozukluklar (Şizofreni, bipolar, borderline)

·       Spektral bozukluklar (Otizm, asperger..)

·       Depresyon, Travma sonrası stres bozuklukları

·       Panik bozukluk

·       OKB (Obsesif kompulsif bozukluk)

·       Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

·       Yaygın anksiyete bozukluğu

·       Nörogelişimsel bozukluk

·       Cinsel işlev bozuklukları

·       Eliminasyon bozuklukları

·       Madde kullanımına bağlı bozukluklar

·       Dürtü bozukluklarıHashtags
ailedanismani psikolog pedagog psikoloji

Kategoriler
Aktuel Diğer