Ölüm Korkusu

Ölüm Korkusu

Ölüm, soyut ve bilinmezliklerle dolu bir kavramdır. Hayatta kalma içgüdüsüyle yaşayan insanlar en temel korkularından biridir. Dini inançlar ile ölüm ve ölüm sonrasında nelerin olacağı hakkında bazı fikirler oluşmuştur.


Ölüm korkusu ve kaygısı her bireyin hayatında varoluşsal olarak yaşadığı durumlardandır. Fakat kaygının seviyesi ve sürekliliği bireyin yaşadığının normal ya da ilgilenilmesi gereken bir durum olup olmadığını ortaya çıkartır. Bu kaygıya aynı zamanda tanatafobi de denmektedir, ölüme dair duyulan yoğun kaygı sosyal ilişkileri etkiler ve kişinin baş edemediği bir duruma dönüşür.


Bu korkunun sebepleri; yakınlarını kaybetme, yalnızlık, ölümden sonra cezalandırılma, yok olma korkusu, geride sevdiklerini bırakma ve ölürken acı duyma düşünceleri olabilir.

Ölümle yaşamın tamamen ters kavramlar olduğu düşünülse de aslında yaşamı tamamlayan kavram ölümdür.


Bu nedenle ölümü bir tabu olarak değil kabullenilmesi gereken bir durum olarak görmek bireyin korkusunu yenmesi için atılacak adımlardan biridir, çözümlenmesinden en önemli rol oynayan detaylardan biri de neden bu denli bir korkunun yaşandığıyla ilgili yüzleşmenin yaşanmasıdır.Hashtags
ölüm kaygı korku yüzleşme

Kategoriler
Aktuel Depresyon - Korku - Panik Atak - Tikler