Kurum ve Şirketlere Özel Teklifler

Şirketim Beni Seviyor, Ben Şirketimi Çok Seviyorum.

Global araştırma şirketi Gallup, dünyanın her bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçümlediği raporda; çalışanların motivasyon, aidiyet, stres derecelerinin tüm zamanların en üst seviyelerine çıktığını net gösteriyor.

Türkiye'de çalışanların üçte ikisi stresli, yaklaşık yarısı mutsuz ve öfkeli… Tüm bu oranlarda global ortalamaların iki katına ulaşılması işyerlerindeki huzura dair ciddi alarm veriyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı gün içinde yoğun bir stres altında olduğunu belirtti. Türkiye'de 3 çalışandan 2'si ağır stres altında olduğunu söylerken bu oranla ülkemizdeki çalışanlar tüm dünyada ilk sırada yer aldı.

Peki, ne yapmalı?

 • Her çalışana kendisini değerli hissettirecek,
 • Ailesini ve kendisini düşündüğümüzü gösterecek,
 • Takım ve şirket içinde bireysel – iletişim – çözüm becerilerini güçlendirecek ama şirket için mali dengeyi bozmayacak özel bir proje ŞİRKETİM BENİ SEVİYOR, BEN ŞİRKETİMİ SEVİYORUM Projesi

Tüm çalışmalarımızı yüz yüze ve/veya online olarak kendi platformumuzda yapabilmekteyiz.

I  Love   my  Job,    My   Company  Loves   Me


Tercih ettiğiniz bir paketi ya da iki paketi de satın alabilirsiniz.


I.IC (Individual Consulting): (Bireysel Danışmanlık)

II.WTTP (Working Talent, Top Performance): (Çalışan Yetenek, Performans zirvesi) 
I. IC (Individual Consulting): (Bireysel Danışmanlık)

Kendisine, eşine, çocuklarına yıl içerisinde kullanabileceği aylık 1 seans, toplamda yıllık 12 danışmanlık seansları

Seans içerikleri çok zengin!

Mutlu çalışan verimli çalışır.

 

 • Aile & Çift Danışmanlığı
 • Çocuk & Ergen Danışmanlığı
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Kişisel Gelişim Danışmanlığı
 • Hipnoz ile Sigara Bırakma
 • Sağlıklı Beslenmeyle Kilo Verme
 • Çalışma arkadaşlarımla sorunlar yaşadığımda.
 • Ailem ile ilgili hastalık, kayıp yaşandığında.
 • Kendi korkularım veya hezeyanlarım olduğunda.
 • Problem çözmede sıkıntı yaşadığımda.
 • Doğru karar verebilmek için.
 • Stresle baş edebilmek için.
 • Sigara bırakmak ve sağlıklı zayıflamak için.
 • Kişisel gelişim eğitimlerim için.
II. WTTP (Working Talent, Top Performance): (Çalışan Yetenek, Performans zirvesi)

Senin şirketin, senin kariyerin konsept çalışmaları

YENİDEN YAPILANDIRMA, VAR OLANI GÜÇLENDİRMEK 

 • İK ve yöneticilerle toplantılar: Kurumunuz ile ilgili eğitim ve danışmanlık ihtiyaçların belirlenmesi
 • Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda kurumunuza özel yöneticilerle yapılacak role playing odaklı psikodrama tarzı toplantı modülllerin hazırlanması ve uygulanması.


TÜM ÇALIŞANLARA YARATICI KONSEPTLER

Aidiyet olgusunun yükseltilmesi, çalışma performansın yükseltilmesi, çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerin doğru organize edilmesine yönelik aşağıda geliştirdiğimiz modüllerde ihtiyaç doğrultusunda çalışmaya entegre edilir.